Tietosuojaseloste

Tietosuoja ASA-Isännöinti Oy:ssä 25.5.2018

Asioimalla ASA-Isännöinnin kanssa, keräämme teiltä asioimisessa tarvittavia henkilötietoja. Tarvitsemme näitä tietoja voidaksemme harjoittaa liiketoimintaa ja täyttää laissa asetetut vaatimukset. ASA-Isännöinti Oy tuottaa sopimuksemme mukaista isännöintipalvelua sekä muita asumisen palveluita asiakastaloyhtiöissämme. Tietosuoja on meille tärkeää ja huomioimme sen päivittäisessä työssämme.

 

ASA-Isännöinti Oy:ssä säilytämme henkilötietoja omassa asiakasrekisterissämme. Asiakasrekisterimme sisältää seuraavia henkilötietoja isännöimiemme taloyhtiöiden asukkaista ja osakkaista, sekä muista meihin yhteyttä ottavista:

  • nimi
  • huoneiston tiedot
  • henkilötunnukset, silloin kun ne ovat henkilön yksilöimisen takia välttämätöntä
  • sähköpostiosoitteet
  • puhelinnumerot
  • sisäänmuutto- ja poismuuttoajankohdat
  • nimi
  • rooli taloyhtiössä / organisaatiossa / yrityksessä

Säilytämme henkilötietoja tietokannoissamme sen ajan, kun asukas / osakas / yhteistyökumppani on ASA-Isännöinti Oy:n asukkaana / osakkaana / yhteistyökumppanina. Tämän jälkeen säilytämme tietoja vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista laskutuksen, perinnän ja oikeudellisten toimenpiteiden takia.

 

Henkilötiedot saamme kerättyä pääasiassa henkilöiltä itseltään eri viestintäkanavissa, kuten puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla. Lisäksi henkilöön liitettävissä olevia tietoja kertyy taloyhtiösivuille kirjautumisen yhteydessä sekä niitä käytettäessä. Varmistaaksemme tiedon ajantasaisuuden päivitämme tietoja viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta.

 

Tarvitsemme osakkaan, asukkaan ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja, jotta voimme tunnistaa heidät tämän asioidessa ASA-Isännöinti Oy:ssä tai sähköisissä palveluissamme.

 

Lisäksi tietoja voidaan käsitellä valvottaessa ASA-Isännöinti Oy:n ja taloyhtiön etua. Näiden ohella henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaiselle, joka esittää lakiin perustuvan tietopyynnön.

 

Henkilötietoja luovutetaan taloyhtiönne virallisille edustajille näiden tehtävien hoitamiseksi sekä taloyhtiön mahdollisesti käyttämille palveluntarjoajille, kuten huolto- ja perintäyhtiölle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä.

 

ASA-Isännöinti Oy:ssä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään tietoturvallisessa ympäristössä ja niitä käyttävät ainoastaan isännöintiyrityksen työntekijät suojatuilla työasemillaan, joihin työntekijät pääsevät kirjautumaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan. Käytännössä henkilötiedot voivat sijaita ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimilla tai laitteilla, jotta voimme turvata riittävän tietoturvatason toteutumisen.

 

Rekisteröidylle kuuluvat oikeudet turvaamme kaikille rekisteröidyille voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Näitä oikeuksia ovat oikeus pyytää isännöintiyritykseltä pääsy häntä koskeviin tietoihin, oikeus pyytää häntä itseään koskevien tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa häntä itseään koskevien tietojen käsittelyä sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

 

Henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä Mika Walliniin, mika.wallin@asa-isannointi.fi.