Tietoa remontoijalle


03_TA_Jarjestyssaannot_08

Asunto-osakeyhtiössä osakkeenomistajilla on varsin laajat oikeudet päättää hallitsemiensa tilojen käytöstä ja siitä, missä kunnossa hän näitä tiloja pitää. Osakkeenomistajalla on oikeus tehdä huoneistossaan myös muutoksia, mutta ne on tehtävä hyvän rakennustavan mukaisesti ja moniin muutoksiin tarvitaan lupa.

 

Tältä sivulta löydät remonttiin liittyviä tietoja ja ohjeita. Muistathan, että korjaus- tai muutostöistä on tehtävä kirjallinen ilmoitus taloyhtiölle. Velvollisuus ei koske tapetointi- ja maalaustöitä. Jos sinulla on kysyttävää remonteista, ota meihin yhteyttä: (09) 694 1932, tilaus@asa-isannointi.fi.

 

Tee tästä remontti-ilmoitus

 


 

HUONEISTOREMONTIN LUPA-ASIAT JA VASTUUT

 

Rakennuslupaa vaativat työt

 

1. Ota yhteys taloyhtiöön ja Rakennusvalvontaan

 • Remontti-ilmoitus taloyhtiölle kirjallisena.
 • Yhteys Rakennusvalvontaan.
 • Selvitetään luvanvaraisuus Rakennusvalvonnasta.

 

2. Suunnitelmien laatiminen

 • Viranomainen vaatii suunnittelijalta pätevyyttä.

 

3. Rakennusluvan hakeminen

 • Taloyhtiö hakee.
 • Jos osakas hakee rakennuslupaa, tarvitaan valtakirjan taloyhtiöltä.

 

4. Asiakirjojen hyväksyntä

 • Taloyhtiö tarkastaa hyväksytyt rakennuslupa-asiakirjat ja antaa luvan aloittaa muutostyöt.

 

5. Tee kirjallinen urakkasopimus

 • Viranomainen vaatii urakoitsijalta pätevyyttä.

 

6. Valvonta

 • Viranomaisvalvonta käsittää aloituskokouksen, rakennusaikaiset katselmukset sekä tarkastusasiakirjan täytön seurannan.
 • Taloyhtiön valvonta tarvittavilta osin: aloitus- ja purkukatselmukset, piiloon jäävien laitteiden ja vesieristyksien katselmukset sekä loppukatselmus.

 

Työt, jotka vaativat ilmoituksen taloyhtiöön

 

1. Ota yhteys taloyhtiöön

 • Remontti-ilmoitus kirjallisena taloyhtiölle.

 

2. Taloyhtiö antaa luvan aloittaa muutostyöt

 

3. Tee kirjallinen urakkasopimus

 • Taloyhtiö vaatii urakoitsijalta pätevyyttä.

 

4. Valvonta

 • Taloyhtiön valvonta tarvittavilta osin: purkukatselmus, piiloon jäävien laitteiden ja vesieristyksien katselmukset sekä loppukatselmus.

 

 

Työt, joista ei tehdä ilmoitusta taloyhtiöön

 

Ainoastaan maalaus- ja tapetointityöt.

 


 

TOIMI NÄIN REMONTIN AIKANA

 

Käyttöveden katkokset

 

Huoneistoremontissa käyttöveden katkoksista tulee sopia taloyhtiön huoltoliikkeen tai talonmiehen kanssa vähintään 48 tuntia ennen vesikatkosta. Osakkaan tulee myös ottaa selvää mahdollisista ylimääräisistä kustannuksista, jotka aiheutuvat huoltoyhtiön tai talonmiehen ylimääräisestä työstä. Hätätapausten varalta tulee tarkistaa, missä linjasulut sijaitsevat. Rakenteiden purkamista ei saa tehdä, kun käyttövesiputkissa on vesipaine päällä.

 

 

Alkuperäisten rakenteiden kunto

 

Mikäli purkutyön yhteydessä tulee esiin rakenteita, joiden kunto ei ole normaali, ota yhteyttä isännöitsijään.

 

 

Varmista vastuuvakuutukset

 

Osakkaalla tai urakoitsijalla tulee olla vakuutus, joka kattaa mahdolliset työaikaiset syntyneet vauriot. Vakuutusyhtiö ei kuitenkaan korvaa törkeästä huolimattomuudesta tai rakennusvirheestä syntyneitä vahinkoja.

 

 

Jätehuolto ja siivous remontin aikana

 

 • Huoneistoremontista syntyviä jätteitä ei saa viedä taloyhtiön jäteasemalle.
 • Remontin teettäjä vastaa yleisten tilojen remontista johtuvien sotkujen siivoamisesta työpäivän päätyttyä.
 • Hissiä ei saa käyttää raskaiden tavaroiden tai rakennusaineiden kuljettamiseen.
 • Yleisissä tiloissa ja hississä remontin johdosta syntyneistä vaurioista vastaa työn tilaaja.

 


 

MITÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI SANOO REMONTEISTA JA VASTUISTA?

 

Kunnossapitovastuu asunto-osakeyhtiön ja osakkeenomistajan välillä määräytyy asunto-osakeyhtiölaissa pääsääntöisesti siten, että osakas vastaa pinnoitteiden korjaamisesta ja yhtiö rakenteista sekä huoneistoissa olevista putkista ja johdoista.

 

Asunto-osakeyhtiölain osalta on tarkennettu kunnossapitovastuita. Yhtiön kunnossapitovastuu ulottuu kaikkiin lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto- ja vastaaviin perusjärjestelmiin riippumatta siitä, onko ne asennettu rakennukseen alunpitäen vai myöhemmin. Yhtiö vastaa rakenteista, eristeistä, ja perusjärjestelmistä, jotka yhtiö on toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen sekä huoneistojen sisäosien korjaamisesta yhtiön perustasoon.

 

Eri taloyhtiöiden perusjärjestelmät voivat poiketa, koska rakennukset ja huoneistot ovat rakennuttajan tai yhtiön toimesta varustettu eritasoisilla järjestelmillä. Yhtiön perusjärjestelminä ovatkin lähtökohtaisesti kaikki yhtiössä perustasona olevat järjestelmät.

 

Lisäksi yhtiö vastaa sellaisesta osakkeenomistajan teettämästä asennuksesta, joka on vastaavanlainen kuin yhtiön toteuttama ja, jota yhtiö on voinut valvoa. Osakkeenomistaja vastaa asennuksista ja järjestelmistä silta osin, kuin ne eivät ole välttämättömiä yhtiön perusjärjestelmien toiminnalle.

 

 

Osakkeenomistajan kunnossapitovastuu

 

Osakkeenomistajan on pidettävä hallitsemansa huoneiston sisäosat kunnossa ja hoidettava huoneistoa huolellisesti. Osakkeenomistaja ei kuitenkaan ole vastuussa tavallisesta kulumisesta, joka aiheutuu tilojen normaalista, käyttötarkoituksen mukaisesta käytöstä. Osakkeenomistajan kunnossapidon piiriin kuuluvat esimerkiksi huoneiston lattian, seinien ja katon pintamateriaalit, kaapistot, komerot ja muut kalusteet riippumatta siitä, onko ne asennettu kiinteästi rakenteisiin vai ei.

 

Edelleen osakkaalle kuuluvat mm. sisäovien korjaukset ja pinnoittamiset, ulko-oven sisäpuolen maalaus, sisä- ja turvalukkojen asentaminen, sisäikkunoiden uusiminen ja korjaus heloineen sekä laseineen, ulkoikkunoiden sisäpuolinen maalaus, ikkunoiden tiivistäminen, huoneistoissa olevien kiinteiden laitteiden (jääkaapit, pakastimet yms.) korjaukset.

 

 

Menettelyt kunnossapitotöiden osalta

 

Osakkeenomistajalle on ilmoitettava etukäteen hänen hallinnassaan olevassa huoneistossa suoritettavista töistä. Vastaavasti osakkaan on ilmoitettava kirjallisesti yhtiölle suoritettavista töistä. Ainoastaan maalaus- ja tapetointitöistä ei erillistä kirjallista ilmoitusta tarvitse tehdä. Mikäli huoneistossa tehtävä työ vaikuttaa toisen osakkeenomistajan asemaan, taloyhtiön tehtävänä on ilmoittaa muutoksesta niille osakkeenomistajille, joiden huoneistojen käyttämiseen muutostyö vaikuttaa. Tämän jälkeen toiset osakkeenomistajat voivat itse harkita, onko heillä mahdollisuus puuttua muutokseen.

 

Osakas ei saa aloittaa muutostyötä ennen kuin yhtiöllä tai toisella osakkeenomistajalla on ollut kohtuullisesti aikaa muutostyöilmoituksen käsittelemistä varten. Koska muutostyöt poikkeavat laajuudeltaan varsin paljon toisistaan, käsittelyyn tarvittava aika voi eri tilanteissa olla hyvinkin eripituinen. Kun yhtiö saa kirjallisen ilmoituksen huoneistoremontista, yhtiön on käsiteltävä ilmoitus ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi osakkaan on varattava yhtiölle mahdollisuus tarkistaa suunnitelmat ja valvoa työtä.

 

Yhtiöllä on oikeus valvoa osakkaan suorittamia kunnossapitotöitä, jotta ne tulevat tehdyksi asianmukaisesti. Osakkeenomistaja vastaa kunnossapitoilmoituksen käsittelyn ja yhtiön toteuttaman valvonnan aiheuttaneista kohtuullisista kustannuksista.

 

Mikäli yhtiö ei suorita tarpeellisia ja välttämättömiä kunnossapitotoimia, osakkaalla on laissa annettu mahdollisuus suorittaa ne itse yhtiön kustannuksella. Tämä kuitenkin edellyttää, ettei yhtiö ole kirjallisenkaan vaatimuksen jälkeen tehnyt korjaustöitä kustannuksellaan.